Användarhjälp

Manualen hjälper dig att använda Konstantin och du kan ta kontakt för support och felanmälan.

Här beskrivs också systemets delar och funktioner samt Konstantins versionshistorik och framtidsplaner .

Manual      Support      Systembeskrivning       Versioner